Polityka prywatności

1. SERWIS OFERT STAŻY I PRACY W PORTALU INTERNETOWYM CLUB FRANCE EN POLOGNE - POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP

„Polityka prywatności” określa warunki, na jakich Club France en Pologne oddaje do użytkowania serwis ofert staży i pracy oraz gromadzi uzyskane dane osobowe do celów administrowania serwisem.

Serwis ofert staży i pracy prowadzony przez Club France en Pologne jest usługą wewnętrzną portalu, dostępną jedynie dla zarejestrowanych członków. Usługa umożliwia członkom Club France en Pologne odpowiadanie online na oferty staży i pracy zamieszczane w portalu przez firmy partnerskie. Korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację warunków „Polityki prywatności”.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu umożliwienia zarejestrowanym członków Club France en Pologne korzystania z serwisu staży i pracy, gromadzone są następujące dane:

  • Nazwisko
  • Imię
  • Adres mailowy
  • Telefon
  • CV
  • List motywacyjny

Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie za pośrednictwem formularzy oraz dokumentów w formacie .PDF, .DOC oraz .DOCX zamieszczanych bezpośrednio w naszym portalu internetowym.

Przed wysłaniem swoich danych osobowych na nasz portal, użytkownik musi potwierdzić, że zapoznał się z „Polityką prywatności” i z ogólnymi warunkami korzystania z portalu.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik, który zamierza odpowiedzieć na ofertę pracy lub stażu zamieszczoną w naszym portalu, zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz zamieszczenie CV i listu motywacyjnego w określonych formatach.

Użytkownicy może wysłać swoją odpowiedź na ofertę pracy lub stażu bezpośrednio na adres rekrutującego podany w ogłoszeniu (e-mail, telefon), nie korzystając z możliwości zamieszczenia swoich danych w portalu.

Dostęp do przekazanych i zapisanych na stronie portalu danych osobowych o których mowa powyżej, posiada admininistrator oraz firma partnerska, która zamieściła ofertę zatrudnienia.

Po pojawieniu się aplikacji kandydata na portalu, system wysyła do firmy która zamieściła ogłoszenie automatyczną wiadomość e-mailową zawierającą dane personalne, CV oraz list motywacyjny kandydata.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CLUB FRANCE EN POLOGNE

Club France en Pologne nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie serwisu ofert staży i pracy.

Club France en Pologne nie ponosi również odpowiedzialności za treść i wiarygodność zamieszczanych przez użytkowników danych.

Club France en Pologne nie ponosi odpowiedzialności za wyniki rekrutacji. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za swoją kandydaturę a firma za opublikowaną przez siebie na portalu ofertę i za wynik przeprowadzonej rekrutacji.

Po zamieszczeniu kandydatury w portalu, użytkownik oraz osoba rekrutująca nawiązują bezpośredni kontakt. Club France en Pologne nie może być pośrednikiem w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów dotyczących kandydata lub przebiegu rekrutacji.

Administrator strony zastrzega sobie prawo do usunięcia z portalu, bez ostrzeżenia ani rekompensaty, profili fałszywych, niekompletnych lub w wyraźnie nieprawdziwych.

ODSTĄPIENIE LUB ZMIANA UMOWY

Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać od administratora mailem wysłanym na adres club.francepologne@gmail.com usunięcia z systemu swoich danych zgromadzonych w ramach odpowiedzi na ofertę staży lub pracy na portalu Club France en Pologne.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące funkcjonowania serwisu prosimy przesyłać e-mailem na adres: club.francepologne@gmail.com lub pocztą na adres: Instytut Francuski w Polsce, ul. Widok 12, 00-023 WARSZAWA.

Pobierz biuletyn

Logowanie

Zarejestruj się

Sponsorzy

Partnerzy

Facebook