Partnerzy

APGEF

Założone w kwietniu 2011, stowarzyszenie APGEF jest niezależną i apolityczną organizacją non-profit. APGEF skupia studentów i absolwentów polskiego pochodzenia Grandes Écoles d’Ingénieurs, de Commerce, de Journalisme, d’Art et de Musique, IEP, ENS we Francji

http://www.apgef.com

Campus France Pologne

Państwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą.

Działając pod patronatem rządu francuskiego oraz we współpracy z uczelniami i konferencjami rektorów, Campus France promuje francuskie szkolnictwo wyższe na całym świecie oraz oferuje studentom zagranicznym pomoc w zorganizowaniu pobytu we Francji.

W Espace Campus France znajdziecie:

  •  Ogólne informacje na temat oferty francuskiego szkolnictwa wyższego 
  •  Pomoc przy wyborze kierunku oraz uczelni we Francji 
  •  Praktyczne porady dotyczące życia we Francji oraz formalności.

http://www.pologne.campusfrance.org/pl

CCIFP

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 400 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce.

http://ccifp.pl

Instytut Francuski w Polsce

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej, z siedzibą w Warszawie (ul. Widok 12) i w Krakowie (ul. Stolarska 15).

Placówka podlega ambasadorowi Francji w Polsce. Instytut otrzymuje dofinansowanie od francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wsparcie od jego agendy ds. szerzenia kultury francuskiej za granicą, tj. Instytutu Francuskiego w Paryżu (Institut français).

Instytut Francuski w Polsce działa na rzecz rozwijania współpracy pomiędzy Francją a Polską w różnych dziedzinach:

  • Kursy języka francuskiego
  • Mediateka
  • Współpraca edukacyjna i językowa
  • Współpraca kulturalna
  • Polityka wydawnicza i wsparcie przekładów literatury francuskiej na język polski
  • Konferencje i debaty
  • Współpraca uniwersytecka i naukowa

http://institutfrancais.pl

Ambasada Francji w Polsce

Stała misja dyplomatyczna Francji w Polsce

http://www.ambafrance-pl.org

Courrier de Pologne

„Courrier de Pologne” jest bezpłatnym, francuskojȩzycznym magazynem internetowym o aktualnościach z Polski. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o Polsce we francuskich administracjach, przedsiȩbiorstwach, na uczelniach oraz w innych organach podejmujących współpracȩ miȩdzynarodową. Ta inicjatywa młodych Polaków i Francuzów została objęta wsparciem m.in. Pana Pierre’a Buhlera (Ambasador Francji w Polsce), Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz b. prezydenta Lecha Wałęsy.

http://www.courrierpologne.fr

PolDoc

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc jest pierwszą ogólnopolską, niezależną organizacją zajmującą się wielopłaszczyznowym wsparciem doktorantów i doktorów w ich rozwoju zawodowym. Projekt PolDoc pozostaje apolityczny i niezwiązany instytucjonalnie z żadną uczelnią wyższą, podmiotem prywatnym czy publicznym w Polsce lub za granicą.

Działalność Stowarzyszenia PolDoc podporządkowana jest dbałości o prestiż dyplomu doktora oraz wspieraniu rozwoju karier doktorskich w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym, bez faworyzowania żadnej specjalizacji naukowej.

Nasza ekipa składa się zarówno z młodych naukowców jak i z przedsiębiorców oraz z osób zatrudnionych w sektorze prywatnym i publicznym. Jesteśmy aktywnie wspierani przez szkoleniowców różnych dziedzin oraz specjalistów w dziedzinach nauk społecznych i prawniczych. Większość z nas posiada wykształcenie międzynarodowe.

Prowadzimy działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową, uczestniczymy także w międzynarodowych projektach dotyczących roli nauki w życiu społecznym oraz w rozwoju gospodarczym.

http://www.poldoc.pl/

Pobierz biuletyn

Logowanie

Zarejestruj się

Sponsorzy

Partnerzy

Facebook